Bayrak

Amacımız geleneksel dış ticaret finansmanı ürünlerinin yanı sıra yapılandırılmış finansman ürünleri ile de dış ticaret işlemlerinde sadece size özel çözümlerle taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılamak.
Omuz omuza çalışacağımız bu süreçte, sizinle doğrudan iletişim kurmak, ziyaretinize gelerek ihtiyaçlarınızı ve çözümlerimizi paylaşmak, var olan ya da size uygun olduğunu düşündüğümüz yeni ürünlerimizi tanıtmak için şubelerimizle birlikte hareket ediyoruz.

Akreditif
Akreditif, malların yüklendiğini veya hizmetin yerine getirildiğini gösteren şart koşulmuş vesaikin tanımlanan süre içinde ibraz edilmesi kaydıyla, belirli bir meblağın, malların veya hizmetin satıcısına ödeneceğine dair ithalatçının bankası tarafından düzenlenen bir banka yükümlülüğüdür.
Kısaca akreditif, şartlı bir banka garantisidir. İhracatçıya akreditif şartlarına uyduğu takdirde mal veya hizmet bedelinin ödeneceği taahhüt edilir.
İthalatçı firmanın akreditif açtırabilmesi için öncelikle Kıbrıs Faisal İslam Bankası Ltd 'te kredi limitinin veya cari hesabının bulunması gerekmektedir.

Akreditif neden önemlidir?
Uluslararası ticarette satıcı, sattığı malın bedelini tahsil etmek, alıcı ise sözleşmede belirtilen malları zamanında almak amacındadır. Satıcı akreditif şartlarına uygun hareket etmezse, banka hiç bir şekilde ödeme yapmaz. Bu, alıcı açısından bir güven unsuru oluşturur. Bu nedenle akreditif her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sağlayan ödeme türü olma özelliğini taşır.
Yurtdışından yapacağınız ithalatlarda akreditifinizi Kıbrıs Faisal İslam Bankası Ltd'ten açtırabilir, firmanıza en yüksek düzeyde güvence sağlayabilirsiniz.

ITHALAT
VESAİK MUKABİLİ ÖDEME
Malın yüklenmesinden sonra, malı temsil eden sevk belgelerinin, ihracatçının bankası kanalıyla - bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere - ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir.
Özellikleri nelerdir?
• İthalatçıdan bedelin tahsil edilmesine istinaden, ithalatçıya söz konusu malların çekilmesini sağlayacak evraklar ithalatçının bankası tarafından teslim edilir.
• İhracatçı, ithalatçının ödeme yapmadan ya da vadeli bir poliçeyi kabul etmeden malları çekemeyeceğini bilir. İthalatçı ise malların varışından sonra ödeme yapar.
MAL MUKABİLİ ÖDEME
Alıcının satın aldığı mal bedelini, malların satış sözleşmesinde belirtilen varış yerine ulaşmasını takiben, malın ithalatçı tarafından teslim alındıktan sonra, yapılan anlaşmaya göre ileri bir tarihte ödemesini sağlayan bir ödeme şeklidir.
Özellikleri nelerdir?
• Mal teslim alındıktan sonra ödeme yapıldığından, ithalatçı firma açısından en az risk taşıyan ödeme şeklidir.

IHRACAT
PEŞİN İHRACAT
İhracatın gerçekleştirilmesinden önce malın hazırlanması, imalatı, sevk edilmesi vb. nedenlerle, mal bedelinin ithalatçı tarafından ihracatçıya peşinen ödenmesidir.
Özellikleri nelerdir?
• Bu ödeme şekli, ihracatçının nakit akışını düzenler,
• Tahsilat, mal sevk edilmeden önce yapıldığından; tahsilat riskini ortadan kaldırır.
VESAİK MUKABİLİ İHRACAT
Malın yüklenmesinden sonra, malı temsil eden yükleme belgelerinin, ihracatçının bankası kanalıyla - bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmek üzere - ithalatçının bankasına gönderilmesini içeren ödeme şeklidir.
Özellikleri nelerdir?
• Banka, kendisine ödeme yapılana kadar ihracatçıya ödeme yapma hususunda herhangi bir sorumluluk taşımaz.
• Bu ödeme şekli, bankanın ödeme yapılmadan önce malın gümrükten çekilebilmesi için gerekli olan vesaiki ithalatçıya teslim etmemesinden dolayı ihracatçı açısından güvence unsuru oluşturmaktadır.
MAL MUKABİLİ İHRACAT
İhracatçı firma tarafından malların direkt alıcısına gönderildiği, ödeme yapılmadan malların gümrükten çekildiği ve alıcı tarafından mal bedelinin vadede ödendiği ödeme şeklidir.
Özellikleri nelerdir?
• İhracatçı mal bedelini, malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra tahsil eder.
• İhracatçı firmaya mal bedelinin ödenmesi hususunda hiçbir güvence sağlanmadığından ihracatçı açısından en yüksek risk içeren ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde taraflar arasında uzun süreli ve güvene dayalı bir ilişki sözkonusudur.